Loading...
291 customisable products found. [i]
View
 1. Ring Vontasia

  GLAMIRA Ring Vontasia

  14k White Gold & Diamond

  0.144 crt - VS

  GYD 132,952.00
  GYD 57,385 - GYD 691,646 GYD 57,385 - GYD 691,646
 2. More stone size
  Women's Ring Linderoth

  Women's Ring Linderoth

  14k White Gold & Lab Grown Diamond

  0.16 crt - VS

  GYD 100,410.00
  GYD 51,181 - GYD 585,053 GYD 51,181 - GYD 585,053
 3. Ring Tanazia

  GLAMIRA Ring Tanazia

  14k Rose Gold & Pink Sapphire

  0.15 crt - AAA

  GYD 100,642.00
  GYD 52,288 - GYD 1,836,713 GYD 52,288 - GYD 1,836,713
 4. Women's Ring Joanna

  Women's Ring Joanna

  14k Yellow Gold & Lab Grown Diamond

  0.76 crt - VS

  GYD 332,737.00
  GYD 87,724 - GYD 10,144,286 GYD 87,724 - GYD 10,144,286
 5. Women's Ring Vitaly

  Women's Ring Vitaly

  14k Yellow Gold & Emerald

  0.11 crt - AAA

  GYD 95,748.00
  GYD 47,757 - GYD 524,894 GYD 47,757 - GYD 524,894
 6. Ring Mindy

  GLAMIRA Ring Mindy

  14k Rose & White Gold & Diamond

  0.06 crt - VS

  GYD 140,878.00
  GYD 68,735 - GYD 772,811 GYD 68,735 - GYD 772,811
 7. Ring Amelie

  GLAMIRA Ring Amelie

  14k White Gold & Diamond

  0.16 crt - VS

  GYD 177,612.00
  GYD 75,406 - GYD 938,801 GYD 75,406 - GYD 938,801
 8. Ring Violinda

  GLAMIRA Ring Violinda

  14k Yellow Gold & Diamond

  0.144 crt - VS

  GYD 157,020.00
  GYD 64,523 - GYD 829,443 GYD 64,523 - GYD 829,443
 9. More stone size
  Women's Ring Bridal Rise 0.05crt

  Women's Ring Bridal Rise 0.05crt

  14k White Gold & Diamond

  0.05 crt - VS

  GYD 93,303.00
  GYD 46,099 - GYD 494,190 GYD 46,099 - GYD 494,190
 10. Ring Gaby

  GLAMIRA Ring Gaby

  14k Rose & White Gold & Lab Grown Diamond

  0.116 crt - VS

  GYD 137,405.00
  GYD 68,911 - GYD 799,618 GYD 68,911 - GYD 799,618
 11. Ring Verde

  GLAMIRA Ring Verde

  14k White Gold & Diamond

  0.174 crt - VS

  GYD 194,063.00
  GYD 74,437 - GYD 996,818 GYD 74,437 - GYD 996,818
 12. Women's Ring Expai Women

  Women's Ring Expai Women

  14k Rose Gold & Diamond

  0.128 crt - VS

  GYD 123,493.00
  GYD 51,827 - GYD 644,575 GYD 51,827 - GYD 644,575
 13. Ring Hrundl

  GLAMIRA Ring Hrundl

  14k White Gold & Rhodolite Garnet & Swarovski Crystal

  0.29 crt - AAA

  GYD 98,715.00
  GYD 54,931 - GYD 1,978,165 GYD 54,931 - GYD 1,978,165
 14. Ring Julee

  GLAMIRA Ring Julee

  14k White Gold & Ruby

  0.15 crt - AAA

  GYD 113,362.00
  GYD 53,227 - GYD 1,900,890 GYD 53,227 - GYD 1,900,890
 15. Ring Venice

  GLAMIRA Ring Venice

  14k Rose & White Gold & Diamond

  0.28 crt - VS

  GYD 212,426.00
  GYD 100,676 - GYD 835,611 GYD 100,676 - GYD 835,611
 16. Ring Katharyn

  GLAMIRA Ring Katharyn

  14k Yellow Gold & Diamond

  0.15 crt - VS

  GYD 132,442.00
  GYD 53,466 - GYD 673,902 GYD 53,466 - GYD 673,902
 17. Bridal Set Graceful-RING A

  GLAMIRA Bridal Set Graceful-RING A

  14k Yellow Gold & Emerald

  0.5 crt - AA

  GYD 138,411.00
  GYD 54,908 - GYD 1,294,570 GYD 54,908 - GYD 1,294,570
 18. More stone size
  Women's Ring April

  Women's Ring April

  14k White Gold & Diamond

  0.03 crt - VS

  GYD 110,169.00
  GYD 53,398 - GYD 613,869 GYD 53,398 - GYD 613,869
 19. Newest Design
 20. Ring Angelina

  GLAMIRA Ring Angelina

  14k White Gold & Diamond

  0.07 crt - VS

  GYD 120,938.00
  GYD 64,633 - GYD 662,318 GYD 64,633 - GYD 662,318
 21. Bridal Set Precious Moments Ring B

  GLAMIRA Bridal Set Precious Moments Ring B

  14k White Gold & Diamond

  0.445 crt - VS

  GYD 284,837.00
  GYD 76,891 - GYD 1,223,212 GYD 76,891 - GYD 1,223,212
 22. Women's Ring Cadieux

  Women's Ring Cadieux

  14k White Gold & Lab Grown Diamond

  0.44 crt - VS

  GYD 199,219.00
  GYD 49,645 - GYD 7,433,569 GYD 49,645 - GYD 7,433,569
 23. Ring Emmy

  GLAMIRA Ring Emmy

  14k Yellow Gold & Diamond

  0.34 crt - VS

  GYD 311,703.00
  GYD 80,037 - GYD 995,940 GYD 80,037 - GYD 995,940
 24. Ring Aglio

  GLAMIRA Ring Aglio

  14k Yellow Gold & Diamond

  0.01 crt - VS

  GYD 77,187.00
  GYD 43,038 - GYD 438,441 GYD 43,038 - GYD 438,441
 25. Women's Ring Oleysa

  Women's Ring Oleysa

  14k White Gold & Lab Grown Diamond

  1.078 crt - VS

  GYD 330,033.00
  GYD 63,828 - GYD 25,211,786 GYD 63,828 - GYD 25,211,786
 26. Ring Holz

  GLAMIRA Ring Holz

  14k White Gold & Diamond

  0.565 crt - VS

  GYD 212,561.00
  GYD 44,171 - GYD 1,683,807 GYD 44,171 - GYD 1,683,807
 27. More stone size
  Women's Ring Grace 0.16crt

  Women's Ring Grace 0.16crt

  14k White Gold & Diamond

  0.16 crt - VS

  GYD 168,561.00
  GYD 62,821 - GYD 711,525 GYD 62,821 - GYD 711,525
 28. Women's Ring Aryan

  Women's Ring Aryan

  14k White Gold & Diamond

  0.2 crt - VS

  GYD 198,784.00
  GYD 52,854 - GYD 635,012 GYD 52,854 - GYD 635,012
 29. Ring Roosevelt

  GLAMIRA Ring Roosevelt

  14k White Gold & Amethyst

  2 crt - AAA

  GYD 135,409.00
  GYD 56,630 - GYD 18,229,994 GYD 56,630 - GYD 18,229,994
 30. Women's Ring Tasenka

  Women's Ring Tasenka

  14k White Gold & Lab Grown Diamond

  0.35 crt - VS

  GYD 132,531.00
  GYD 49,733 - GYD 3,258,263 GYD 49,733 - GYD 3,258,263
 31. Women's Ring Jayendra

  Women's Ring Jayendra

  14k Yellow Gold & Diamond

  0.34 crt - VS

  GYD 266,338.00
  GYD 60,405 - GYD 837,877 GYD 60,405 - GYD 837,877
 32. More stone size
  Women's Ring Dorotea

  Women's Ring Dorotea

  14k Yellow Gold & Diamond

  0.25 crt - VS

  GYD 256,002.00
  GYD 42,656 - GYD 2,260,311 GYD 42,656 - GYD 2,260,311
 33. Women's Ring Edoarda

  Women's Ring Edoarda

  14k White Gold & Lab Grown Diamond

  0.25 crt - VS

  GYD 128,449.00
  GYD 53,799 - GYD 2,377,349 GYD 53,799 - GYD 2,377,349
 34. Ring Monalisa

  GLAMIRA Ring Monalisa

  14k White & Rose Gold & Lab Grown Diamond

  0.3 crt - VS

  GYD 183,321.00
  GYD 69,889 - GYD 835,362 GYD 69,889 - GYD 835,362
 35. Ring Dietmar

  GLAMIRA Ring Dietmar

  14k Yellow Gold & Diamond

  0.03 crt - VS

  GYD 112,807.00
  GYD 61,211 - GYD 628,974 GYD 61,211 - GYD 628,974
 36. Ring Lamiyye

  GLAMIRA Ring Lamiyye

  14k White & Rose Gold & Diamond

  0.1 crt - VS

  GYD 134,358.00
  GYD 55,308 - GYD 636,396 GYD 55,308 - GYD 636,396
 37. Ring Lexina

  GLAMIRA Ring Lexina

  14k White Gold & Diamond

  0.035 crt - VS

  GYD 96,651.00
  GYD 50,473 - GYD 539,246 GYD 50,473 - GYD 539,246
 38. Women's Promise Ring Samingi

  Women's Promise Ring Samingi

  14k Yellow Gold & Moissanite

  0.228 crt - VS

  GYD 117,144.00
  GYD 61,160 - GYD 799,614 GYD 61,160 - GYD 799,614
 39. Women's Ring Ehtel

  Women's Ring Ehtel

  14k White Gold & Lab Grown Diamond

  0.5 crt - VS

  GYD 175,143.00
  GYD 52,985 - GYD 9,661,291 GYD 52,985 - GYD 9,661,291
 40. Ring Gautvin

  GLAMIRA Ring Gautvin

  14k Yellow Gold & Diamond

  0.68 crt - VS

  GYD 451,138.00
  GYD 61,160 - GYD 5,931,347 GYD 61,160 - GYD 5,931,347
 41. Women's Ring Simone

  Women's Ring Simone

  14k White Gold & Diamond

  0.08 crt - VS

  GYD 164,856.00
  GYD 73,493 - GYD 834,604 GYD 73,493 - GYD 834,604
 42. Ring Eldora

  GLAMIRA Ring Eldora

  14k White Gold & Lab Grown Diamond

  0.27 crt - VS

  GYD 164,274.00
  GYD 71,308 - GYD 837,748 GYD 71,308 - GYD 837,748
 43. Ring Tamriel

  GLAMIRA Ring Tamriel

  14k White Gold & Diamond

  0.63 crt - VS

  GYD 355,023.00
  GYD 70,976 - GYD 1,269,270 GYD 70,976 - GYD 1,269,270
 44. Ring Wesyi

  GLAMIRA Ring Wesyi

  14k Yellow Gold
  GYD 96,275.00
  GYD 55,119 - GYD 551,197 GYD 55,119 - GYD 551,197
 45. Ring Dylis

  GLAMIRA Ring Dylis

  14k Yellow Gold & Diamond

  0.16 crt - VS

  GYD 165,588.00
  GYD 66,327 - GYD 802,261 GYD 66,327 - GYD 802,261
 46. Ring Sharalyn

  GLAMIRA Ring Sharalyn

  14k White Gold & Diamond

  0.124 crt - VS

  GYD 145,089.00
  GYD 67,855 - GYD 756,953 GYD 67,855 - GYD 756,953
 47. Women's Ring Lyth

  Women's Ring Lyth

  14k Yellow Gold & Moissanite

  0.77 crt - VS

  GYD 153,804.00
  GYD 61,432 - GYD 12,600,541 GYD 61,432 - GYD 12,600,541
 48. More stone size
  Women's Ring Belva 0.1 crt

  Women's Ring Belva 0.1 crt

  14k White Gold & Diamond

  0.1 crt - VS

  GYD 137,656.00
  GYD 59,484 - GYD 655,274 GYD 59,484 - GYD 655,274
 49. More stone size
  Women's Ring Loredana

  Women's Ring Loredana

  14k Rose Gold & Lab Grown Diamond

  0.25 crt - VS

  GYD 128,449.00
  GYD 53,799 - GYD 2,377,349 GYD 53,799 - GYD 2,377,349
 50. Ring Manjari

  GLAMIRA Ring Manjari

  14k Yellow Gold & Ruby

  0.15 crt - AAA

  GYD 107,758.00
  GYD 56,237 - GYD 636,524 GYD 56,237 - GYD 636,524
 51. Women's Ring Roxanne

  Women's Ring Roxanne

  14k White Gold & Diamond

  0.76 crt - VS

  GYD 1,234,938.00
  GYD 83,253 - GYD 10,098,978 GYD 83,253 - GYD 10,098,978
 52. Ring Bikyu

  GLAMIRA Ring Bikyu

  14k White Gold & Pink Sapphire

  0.09 crt - AAA

  GYD 99,018.00
  GYD 53,232 - GYD 601,786 GYD 53,232 - GYD 601,786
 53. Ring Eliana

  GLAMIRA Ring Eliana

  14k White Gold & Diamond

  0.19 crt - VS

  GYD 167,905.00
  GYD 76,715 - GYD 872,987 GYD 76,715 - GYD 872,987
 54. Ring Masdevalia

  GLAMIRA Ring Masdevalia

  14k Yellow Gold & Diamond

  0.37 crt - VS

  GYD 320,893.00
  GYD 78,527 - GYD 969,005 GYD 78,527 - GYD 969,005
 55. Ring Begonia

  GLAMIRA Ring Begonia

  14k White & Rose Gold & Diamond

  0.084 crt - VS

  GYD 220,940.00
  GYD 99,998 - GYD 1,211,005 GYD 99,998 - GYD 1,211,005
 56. Women's Ring Modesta

  Women's Ring Modesta

  14k White Gold & Rose Quartz

  0.44 crt - AAA

  GYD 130,369.00
  GYD 63,073 - GYD 7,612,901 GYD 63,073 - GYD 7,612,901
 57. Women's Ring Egidia

  Women's Ring Egidia

  14k Rose Gold & Lab Grown Diamond

  0.36 crt - VS

  GYD 171,998.00
  GYD 55,502 - GYD 1,420,789 GYD 55,502 - GYD 1,420,789
 58. Women's Ring Margalit

  Women's Ring Margalit

  14k White Gold & Diamond

  0.4 crt - VS

  GYD 284,903.00
  GYD 59,650 - GYD 1,821,485 GYD 59,650 - GYD 1,821,485
 59. Women's Ring Clom

  Women's Ring Clom

  14k Yellow Gold & Moissanite

  1.442 crt - VS

  GYD 302,133.00
  GYD 84,920 - GYD 27,496,764 GYD 84,920 - GYD 27,496,764
 60. Ring Angell

  GLAMIRA Ring Angell

  14k Yellow Gold & Diamond

  0.21 crt - VS

  GYD 231,322.00
  GYD 77,742 - GYD 1,849,674 GYD 77,742 - GYD 1,849,674
 61. Women's Ring Misery

  Women's Ring Misery

  14k White & Rose Gold & Blue Zircon

  0.62 crt - AAA

  GYD 210,895.00
  GYD 87,034 - GYD 14,872,430 GYD 87,034 - GYD 14,872,430

You’ve viewed 60 of 291 products

Metal
Cancel
Apply
Stones
Cancel
Apply
Shape
Cancel
Apply
Price
Cancel
Apply
Cancel
Apply