Loading...
108 customisable products found. [i]
View
 1. White Topaz Ring Jeylianis

  GLAMIRA Ring Jeylianis

  14k White Gold & White Topaz & Swarovski Crystal

  5.22 crt - AAA

  GYD 249,480.00
  GYD 94,771 - GYD 24,623,959 GYD 94,771 - GYD 24,623,959
 2. White Topaz Ring Jomairys

  GLAMIRA Ring Jomairys

  14k White Gold & White Topaz & Diamond

  4.68 crt - AAA

  GYD 266,567.00
  GYD 84,744 - GYD 24,050,983 GYD 84,744 - GYD 24,050,983
 3. White Topaz Ring Carilene

  GLAMIRA Ring Carilene

  14k White Gold & White Topaz & Diamond

  7.16 crt - AAA

  GYD 426,640.00
  GYD 121,516 - GYD 55,485,080 GYD 121,516 - GYD 55,485,080
 4. White Topaz Ring Csenge

  GLAMIRA Ring Csenge

  14k Yellow Gold & White Topaz & Diamond

  3.768 crt - AAA

  GYD 850,059.00
  GYD 247,663 - GYD 57,534,602 GYD 247,663 - GYD 57,534,602
 5. White Topaz Ring Nida

  GLAMIRA Ring Nida

  14k White Gold & White Topaz & White Sapphire

  6.62 crt - AAA

  GYD 486,548.00
  GYD 162,934 - GYD 36,655,307 GYD 162,934 - GYD 36,655,307
 6. White Topaz Ring Josafina

  GLAMIRA Ring Josafina

  14k White Gold & White Topaz & Diamond

  4.8 crt - AAA

  GYD 303,937.00
  GYD 94,769 - GYD 24,149,146 GYD 94,769 - GYD 24,149,146
 7. White Topaz Ring Jensine

  GLAMIRA Ring Jensine

  14k Yellow Gold & White Topaz & White Sapphire

  8 crt - AAA

  GYD 473,158.00
  GYD 146,584 - GYD 62,943,956 GYD 146,584 - GYD 62,943,956
 8. White Topaz Ring Massima

  GLAMIRA Ring Massima

  14k Yellow Gold & White Topaz & White Sapphire

  6.56 crt - AAA

  GYD 371,717.00
  GYD 105,941 - GYD 35,944,147 GYD 105,941 - GYD 35,944,147
 9. lifetime warranty
 10. White Topaz Ring Tamanna

  GLAMIRA Ring Tamanna

  14k Yellow Gold & White Topaz & Diamond

  7.05 crt - AAA

  GYD 349,871.00
  GYD 92,249 - GYD 55,071,175 GYD 92,249 - GYD 55,071,175
 11. White Topaz Ring Danette

  GLAMIRA Ring Danette

  14k White Gold & White Topaz & White Sapphire

  6.78 crt - AAA

  GYD 474,796.00
  GYD 137,402 - GYD 36,548,963 GYD 137,402 - GYD 36,548,963
 12. White Topaz Ring Martoya

  GLAMIRA Ring Martoya

  14k Yellow Gold & White Topaz & Diamond

  4.864 crt - AAA

  GYD 470,034.00
  GYD 101,595 - GYD 24,850,859 GYD 101,595 - GYD 24,850,859
 13. White Topaz Ring Djamila

  GLAMIRA Ring Djamila

  14k White Gold & White Topaz & Black Diamond & Diamond

  5.108 crt - AAA

  GYD 526,717.00
  GYD 122,623 - GYD 24,880,181 GYD 122,623 - GYD 24,880,181
 14. White Topaz Ring Adeshia

  GLAMIRA Ring Adeshia

  14k White Gold & White Topaz & Diamond

  4.108 crt - AAA

  GYD 302,441.00
  GYD 93,105 - GYD 22,571,168 GYD 93,105 - GYD 22,571,168
 15. White Topaz Ring Manzanita

  GLAMIRA Ring Manzanita

  14k White Gold & White Topaz & Black Diamond

  4.7 crt - AAA

  GYD 287,855.00
  GYD 102,518 - GYD 24,275,243 GYD 102,518 - GYD 24,275,243
 16. White Topaz Ring Jesimar

  GLAMIRA Ring Jesimar

  14k White Gold & White Topaz & Swarovski Crystal

  4.692 crt - AAA

  GYD 268,603.00
  GYD 93,628 - GYD 24,373,274 GYD 93,628 - GYD 24,373,274
 17. White Topaz Ring Caridad

  GLAMIRA Ring Caridad

  14k White Gold & White Topaz & Diamond

  11.66 crt - AAA

  GYD 1,148,166.00
  GYD 132,314 - GYD 100,568,654 GYD 132,314 - GYD 100,568,654
 18. Newest Design
 19. White Topaz Ring Alkida

  GLAMIRA Ring Alkida

  14k White & Yellow Gold & White Topaz & White Sapphire

  4.82 crt - AAA

  GYD 255,460.00
  GYD 94,096 - GYD 24,291,976 GYD 94,096 - GYD 24,291,976
 20. White Topaz Ring Jorgelina

  GLAMIRA Ring Jorgelina

  14k Rose Gold & White Topaz & Diamond

  7.752 crt - AAA

  GYD 504,588.00
  GYD 146,182 - GYD 40,805,694 GYD 146,182 - GYD 40,805,694
 21. White Topaz Ring Azaria

  GLAMIRA Ring Azaria

  14k Yellow Gold & White Topaz & Diamond

  4.858 crt - AAA

  GYD 303,734.00
  GYD 79,372 - GYD 24,165,123 GYD 79,372 - GYD 24,165,123
 22. White Topaz Ring Julisha

  GLAMIRA Ring Julisha

  14k Yellow Gold & White Topaz & White Sapphire

  4.8 crt - AAA

  GYD 404,490.00
  GYD 107,471 - GYD 24,788,311 GYD 107,471 - GYD 24,788,311
 23. White Topaz Ring Maharlika

  GLAMIRA Ring Maharlika

  14k Yellow Gold & White Topaz & Diamond

  7.62 crt - AAA

  GYD 359,569.00
  GYD 106,062 - GYD 40,098,695 GYD 106,062 - GYD 40,098,695
 24. White Topaz Ring Emmeline

  GLAMIRA Ring Emmeline

  14k Yellow Gold & White Topaz

  7.5 crt - AAA

  GYD 453,566.00
  GYD 88,343 - GYD 48,934,566 GYD 88,343 - GYD 48,934,566
 25. White Topaz Ring Hendrika

  GLAMIRA Ring Hendrika

  14k White Gold & White Topaz & White Sapphire

  4.83 crt - AAA

  GYD 408,087.00
  GYD 93,087 - GYD 24,655,044 GYD 93,087 - GYD 24,655,044
 26. lifetime warranty
 27. White Topaz Ring Shea

  GLAMIRA Ring Shea

  14k Yellow Gold & White Topaz & White Sapphire

  9.3 crt - AAA

  GYD 453,022.00
  GYD 123,439 - GYD 119,069,096 GYD 123,439 - GYD 119,069,096
 28. White Topaz Ring Dacia

  GLAMIRA Ring Dacia

  14k White Gold & White Topaz & White Sapphire

  9.514 crt - AAA

  GYD 566,172.00
  GYD 164,907 - GYD 119,832,720 GYD 164,907 - GYD 119,832,720
 29. White Topaz Ring Lucile

  GLAMIRA Ring Lucile

  14k Rose Gold & White Topaz & Diamond

  9.264 crt - AAA

  GYD 578,166.00
  GYD 151,002 - GYD 119,468,403 GYD 151,002 - GYD 119,468,403
 30. White Topaz Ring Malison

  GLAMIRA Ring Malison

  14k White Gold & White Topaz & Swarovski Crystal

  9.264 crt - AAA

  GYD 547,333.00
  GYD 175,541 - GYD 119,751,551 GYD 175,541 - GYD 119,751,551
 31. White Topaz Ring Gerlindis

  GLAMIRA Ring Gerlindis

  14k White Gold & White Topaz & White Sapphire & Swarovski Crystal

  12.47 crt - AAA

  GYD 537,729.00
  GYD 136,932 - GYD 157,553,565 GYD 136,932 - GYD 157,553,565
 32. White Topaz Ring Urilla

  GLAMIRA Ring Urilla

  14k White Gold & White Topaz & Swarovski Crystal

  7.88 crt - AAA

  GYD 311,025.00
  GYD 92,495 - GYD 40,034,130 GYD 92,495 - GYD 40,034,130
 33. White Topaz Ring Jadora

  GLAMIRA Ring Jadora

  14k Rose & White Gold & White Topaz & White Sapphire

  9.128 crt - AAA

  GYD 449,159.00
  GYD 127,848 - GYD 118,952,937 GYD 127,848 - GYD 118,952,937
 34. White Topaz Ring Malenita

  GLAMIRA Ring Malenita

  14k White Gold & White Topaz

  4.5 crt - AAA

  GYD 258,053.00
  GYD 97,676 - GYD 24,103,462 GYD 97,676 - GYD 24,103,462
 35. White Topaz Ring Jidenna

  GLAMIRA Ring Jidenna

  14k White Gold & White Topaz & Black Diamond

  4.596 crt - AAA

  GYD 255,686.00
  GYD 93,789 - GYD 24,106,479 GYD 93,789 - GYD 24,106,479
 36. White Topaz Ring Shandra

  GLAMIRA Ring Shandra

  14k White Gold & White Topaz

  12 crt - AAA

  GYD 971,701.00
  GYD 249,061 - GYD 159,830,117 GYD 249,061 - GYD 159,830,117
 37. White Topaz Ring Elnora

  GLAMIRA Ring Elnora

  14k Yellow Gold & White Topaz & White Sapphire

  9.204 crt - AAA

  GYD 438,705.00
  GYD 103,293 - GYD 118,951,802 GYD 103,293 - GYD 118,951,802
 38. White Topaz Ring Florrie

  GLAMIRA Ring Florrie

  14k White Gold & White Topaz & Diamond

  6.56 crt - AAA

  GYD 401,204.00
  GYD 115,344 - GYD 36,068,357 GYD 115,344 - GYD 36,068,357
 39. White Topaz Ring Tatum

  GLAMIRA Ring Tatum

  14k Yellow Gold & White Topaz & White Sapphire

  9.356 crt - AAA

  GYD 485,980.00
  GYD 129,072 - GYD 119,124,089 GYD 129,072 - GYD 119,124,089
 40. White Topaz Ring Romaine

  GLAMIRA Ring Romaine

  14k White Gold & White Topaz & White Sapphire

  9.863 crt - AAA

  GYD 732,942.00
  GYD 221,689 - GYD 120,782,604 GYD 221,689 - GYD 120,782,604
 41. White Topaz Ring Asion

  GLAMIRA Ring Asion

  14k Yellow Gold & White Topaz & Diamond

  7.276 crt - AAA

  GYD 3,402,373.00
  GYD 162,793 - GYD 28,613,391 GYD 162,793 - GYD 28,613,391
 42. White Topaz Ring Marchita

  GLAMIRA Ring Marchita

  14k White Gold & White Topaz & Black Diamond

  4.06 crt - AAA

  GYD 387,983.00
  GYD 89,169 - GYD 66,226,890 GYD 89,169 - GYD 66,226,890
 43. White Topaz Ring Satinka

  GLAMIRA Ring Satinka

  14k Yellow Gold & White Topaz & Diamond

  4.368 crt - AAA

  GYD 502,869.00
  GYD 91,600 - GYD 66,656,523 GYD 91,600 - GYD 66,656,523
 44. White Topaz Ring Ujana

  GLAMIRA Ring Ujana

  14k Rose Gold & White Topaz & White Sapphire

  5.3 crt - AAA

  GYD 239,157.00
  GYD 82,798 - GYD 24,346,470 GYD 82,798 - GYD 24,346,470
 45. White Topaz Ring Marcette

  GLAMIRA Ring Marcette

  14k White Gold & White Topaz & Black Diamond

  4.61 crt - AAA

  GYD 289,214.00
  GYD 109,364 - GYD 24,282,790 GYD 109,364 - GYD 24,282,790
 46. 60 day return policy
 47. White Topaz Ring Tienette

  GLAMIRA Ring Tienette

  14k White Gold & White Topaz & Diamond

  7.62 crt - AAA

  GYD 384,733.00
  GYD 102,991 - GYD 40,215,227 GYD 102,991 - GYD 40,215,227
 48. White Topaz Ring Jermelia

  GLAMIRA Ring Jermelia

  14k Yellow Gold & White Topaz & Diamond

  4.728 crt - AAA

  GYD 383,649.00
  GYD 139,454 - GYD 24,674,924 GYD 139,454 - GYD 24,674,924
 49. White Topaz Ring Ledina

  GLAMIRA Ring Ledina

  14k Yellow Gold & White Topaz

  4.5 crt - AAA

  GYD 293,662.00
  GYD 112,113 - GYD 24,307,334 GYD 112,113 - GYD 24,307,334
 50. White Topaz Ring Umika

  GLAMIRA Ring Umika

  14k White Gold & White Topaz & Diamond

  28.42 crt - AAA

  GYD 1,087,669.00
  GYD 244,580 - GYD 617,668,102 GYD 244,580 - GYD 617,668,102
 51. White Topaz Ring Jerolin

  GLAMIRA Ring Jerolin

  14k White Gold & White Topaz

  28 crt - AAA

  GYD 805,325.00
  GYD 167,248 - GYD 616,194,324 GYD 167,248 - GYD 616,194,324
 52. White Topaz Ring Joscelin

  GLAMIRA Ring Joscelin

  14k White Gold & White Topaz & Diamond

  4.91 crt - AAA

  GYD 532,260.00
  GYD 148,870 - GYD 24,947,885 GYD 148,870 - GYD 24,947,885
 53. White Topaz Ring Aretha

  GLAMIRA Ring Aretha

  14k White Gold & White Topaz & White Sapphire

  4.86 crt - AAA

  GYD 379,524.00
  GYD 161,283 - GYD 24,972,553 GYD 161,283 - GYD 24,972,553
 54. White Topaz Ring Jhamilet

  GLAMIRA Ring Jhamilet

  14k White & Yellow Gold & White Topaz & White Sapphire

  4.71 crt - AAA

  GYD 378,744.00
  GYD 143,967 - GYD 24,813,232 GYD 143,967 - GYD 24,813,232
 55. White Topaz Ring Lusiana

  GLAMIRA Ring Lusiana

  14k White Gold & White Topaz & Swarovski Crystal

  4.62 crt - AAA

  GYD 274,539.00
  GYD 115,616 - GYD 24,290,471 GYD 115,616 - GYD 24,290,471
 56. White Topaz Ring Marcisha

  GLAMIRA Ring Marcisha

  14k Yellow Gold & White Topaz & Black Diamond

  4.548 crt - AAA

  GYD 252,457.00
  GYD 94,987 - GYD 24,080,430 GYD 94,987 - GYD 24,080,430
 57. White Topaz Ring Luzirene

  GLAMIRA Ring Luzirene

  14k White Gold & White Topaz & Black Diamond

  4.73 crt - AAA

  GYD 283,638.00
  GYD 98,239 - GYD 24,250,698 GYD 98,239 - GYD 24,250,698
 58. White Topaz Ring Loagen

  GLAMIRA Ring Loagen

  14k White Gold & White Topaz & Swarovski Crystal

  4.644 crt - AAA

  GYD 260,361.00
  GYD 97,341 - GYD 24,273,732 GYD 97,341 - GYD 24,273,732
 59. White Topaz Ring Jocarol

  GLAMIRA Ring Jocarol

  14k Yellow Gold & White Topaz & Diamond

  4.788 crt - AAA

  GYD 368,798.00
  GYD 116,104 - GYD 24,551,597 GYD 116,104 - GYD 24,551,597
 60. White Topaz Ring Magaris

  GLAMIRA Ring Magaris

  14k White Gold & White Topaz & White Sapphire

  7.74 crt - AAA

  GYD 388,920.00
  GYD 118,717 - GYD 40,299,541 GYD 118,717 - GYD 40,299,541
 61. White Topaz Ring Makadie

  GLAMIRA Ring Makadie

  14k White Gold & White Topaz

  4.5 crt - AAA

  GYD 247,172.00
  GYD 93,590 - GYD 24,041,167 GYD 93,590 - GYD 24,041,167
 62. White Topaz Ring Adaliz

  GLAMIRA Ring Adaliz

  14k White Gold & White Topaz & Diamond

  6.69 crt - AAA

  GYD 473,301.00
  GYD 127,443 - GYD 36,341,319 GYD 127,443 - GYD 36,341,319
 63. White Topaz Ring Domela

  GLAMIRA Ring Domela

  14k Yellow Gold & White Topaz & White Sapphire

  5.3 crt - AAA

  GYD 405,017.00
  GYD 96,724 - GYD 31,114,950 GYD 96,724 - GYD 31,114,950
 64. White Topaz Ring Gwenora

  GLAMIRA Ring Gwenora

  14k Yellow Gold & White Topaz & Diamond

  7.24 crt - AAA

  GYD 456,822.00
  GYD 109,877 - GYD 56,523,558 GYD 109,877 - GYD 56,523,558

You’ve viewed 60 of 108 products

Metal
Cancel
Apply
Stones
Cancel
Apply
Shape
Cancel
Apply
Price
Cancel
Apply
Cancel
Apply